Geofysiska undersökningar på 3 000 meters djup

2022-03-29

Uppsala universitets geofysiker i stort projekt som kartlägger underjorden i Danmark

Seismisk data samlas in i Danmark
Seismisk data samlas in i Danmark, februari 2022. Foto: Alireza Malehmir.


Geofysikens undersökningar av underjorden lär oss mer om energilagringens möjligheter. Nu startar ett stort projekt som leds av geofysikprogrammet vid institutionen för geovetenskaper. Geofysikerna att ingå i en grupp som tillsammans med the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) och andra institutioner som Köpenhamns universitet och Aarhus universitet ska undersöka underjorden i Danmark. Med hjälp av sin innovativa utrustning genomförs undersökningar i underjorden ner till 3000 meters djup. Projektledare är Alireza Malehmir, professor i geofysik.   

För mer information kontakta Alireza Malehmir. 

E-post: Alireza.Malehmir@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2335
Mobiltelefon: 070-4250165

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30