Anna Rutgersson och Mikael Karlsson kommenterar IPCC:s senaste rapport

2022-04-06

FN:s klimatrapport efterlyser kraftfulla åtgärder

Anna Rutgersson, professor i meteorologi och Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap kommenterar den senaste rapporten från FN-panelen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som släpptes den 4 april.

Anna Rutgersson är tveksam till om det ens är möjligt att stanna vid 1,5 graders temperaturhöjning.

– Det är positivt att det kommer fram många nya ekonomiska och tekniska lösningar för utsläppsminskningar. Samtidigt tycker jag att vi måste inse att det inte är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och att vi bör anpassa det globala samhället till en något större uppvärmning. 2–3 grader verkar mer rimligt med tanke på hur utvecklingen ser ut, säger hon.

Mikael Karlsson ställer sig mera positiv till 1,5-gradersmålet.

– Klimatkrisen kräver att vi snabbt minskar de globala utsläppen. Det är långt ifrån uteslutet att vi kan klara målen i klimatavtalet från Paris. Att öppna för högre temperaturmål nu vore illa när världens länder fortsatt siktar på 1,5 grader och har utlovat att skärpa klimatarbetet. IPCC visar att varje tiondels grads ökning är oerhört kostsam, främst för människor som lever i fattigdom, säger han.

Läs hela artikeln här.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30