Jordbävningar i Sverige? Seismologen Björn Lund förklarar vad som orsakar jordbävningar.

2022-04-14

Seismologen Björn Lund berättar om arbetet som sker vid Svenska nationella seismiska nätet och arbetet med att upptäcka jordbävningar. 

Björn Lund
Det sker jordbävningar även i Sverige. Även om de vanligtvis är små kan vissa jordbävningar nå ända upp till 5 på Richterskalan. Det är platttektoniken som driver på jordbävningarna även i Sverige. 

Björn Lund, seismolog vid institutionen för geovetenskaper är föreståndare för Svenska nationella seismiska nätet, SNSN. Här förklarar Björn processerna som orsakar jordbävningar och berättar om SNSN:s arbete med att upptäcka jordbävningar. 

Se hela klippet här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30