45 miljoner till forskning om hållbara landskap

2022-04-20

Malgorzata Blicharska och Mikael Karlsson
45 miljoner kronor går till ett femårigt, tvärvetenskapligt projekt som ska arbeta för att framtidens landskap blir både hållbara och multifunktionella. Fem landskapstyper kommer att ingå; skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll. Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och hållbar utveckling och Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap driver projektet.  

45 miljoner går till Uppsala universitet för forskning om hållbara landskap i programmet LAND-PATHS, ”Landsvägar”

- Naturen har många värdefulla funktioner för människan och samhället, men de flesta landskap utarmas idag, säger Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och hållbar utveckling och programledare för LAND-PATHS. Vi vill undersöka hur biologisk mångfald och landskap som är mer multifunktionella kan värnas och utvecklas. Det är en viktig uppgift men det är också spännande och rolig forskning som vi ska bedriva i bred samverkan.

LAND-PATHS fokuserar på de fem landskapstyperna skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll. Kunskap inom respektive område ska tas fram i samverkan med brukare och andra aktörer i landskapet. På tvärvetenskaplig grund ska visioner om önskvärda framtida landskap utarbetas som grund för de vägar och strategier som leder mot visionerna. En viktig del av arbetet blir också att undersöka hur hinder kan motverkas och hur synergier mellan olika samhällsmål kan utnyttjas.

- Nu gäller det att vända trenden. Naturens rikedom minskar men vi kan åstadkomma motsatsen, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, som leder programmets arbete med styrning och färdplaner för omställning. Det är utmanande men viktigt att knyta samman nyttjande av landskap med biologisk mångfald och klimathänsyn. Vi är glada att få arbeta med så många kunniga och engagerade aktörer, från fjäll till kust, från stad till land.

LAND-PATHS mål är att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka den biologiska mångfalden och de många andra värden som finns i olika landskap. Utöver vetenskaplig publicering ska ett ”Manifest för hållbara landsvägar” produceras tillsammans med aktörer i olika landskap. En rad intressenter är engagerade, från bland annat rennäring, miljörörelse, lokalsamhällen, förvaltning, politik och areella näringar. En stor kommunikationssatsning ingår i programmet.

”LANDPATHS” står för ”Landsvägar: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar”. Uppsala universitet leder och medverkar med flera forskare i programmet, tillsammans med forskare på SLU, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Naturvårdsverket är finansiär. Programmet är femårigt.

Läs mer om LANDPATHS.

Läs mer om LANDPATHS på Naturvårdsverket.

För mer information kontakta:
Malgorzata Blicharska
E-post: malgorzata.blicharska@geo.uu.se
Telefon: 018-471 7056

Mikael Karlsson
E-post: mikael.karlsson@geo.uu.se
Mobiltelefon:070-3162722

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30