Lars Holmer på expedition i Grand Canyon

2022-04-21

Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi har deltagit i en expedition till Grand Canyon för att tillsammans med andra forskare samla in fossil som kan lära oss mer om livets utveckling på jorden.

Hur bildades Grand Canyon?

Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi letar efter spår av det tidigaste livet på jorden, här vid Coloradofloden i Gran Canyon. 


Forskning om livets utveckling på jorden
Åldern och utvecklingen av den 1,6 km djupa, 270 mil långa Grand Canyon har diskuterats sedan den tidigaste utforskningen av Coloradofloden på 1800-talet. I dagarna avslutades ett två veckor långt ”Grand Canyon Field Forum” med anledning av att det är 150 år sedan de första forskningsresorna företogs. Lars Holmer deltog i fältarbetet tillsammans med 28 forskare och unga vetenskapsmän som diskuterade hur Grand Canyon har utvecklats och vilka spår av livsformer som kan hittas. Målet var att främja forskning om evolutionen och den geologiska utvecklingen i denna ikoniska region.

500 miljoner år gamla djurfossil
– Jag har varit intresserad av de unika fossilen från området sedan mitt första geologiska fältarbete som ung student 1979. Denna exkursion gav mig en ny unik möjlighet att samla in nya exemplar av tidiga djurfossil från de rika välbevarade kambriska lagren, som är mer än 500 miljoner år gamla. Fossilen från Grand Canyon kommer att studeras i ett internationellt samarbetsprojekt under de kommande åren, berättar Lars Holmer.

Fältforumet startade och avslutades i Las Vegas, Nevada, USA, och drevs under en charter med Arizona River Runners. Under den två veckor långa expeditionen färdades deltagarna i  två flottar längs den långa flodresan på Coloradofloden. Varje deltagare höll även ett kort seminarium vid morgon- och kvällsseminarier.
 

Flotte i Coloradofloden
Flottarna som forskarna reste med längs Coloradofloden.

Se en video från färden längs Coloradofloden.

För mer information kontakta:
Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi vid Institutionen för geovetenskaper:
E-post:Lars.Holmer@pal.uu.se
Telefon:018-471 2761
Mobiltelefon:070-4682655

Läs mer om vår forskning inom paleobiologi. 

Läs mer om vårt kandidatprorgam i gepvetenskaper där du kan välja paleobiologi som inriktning. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30