Stor satsning på utbildning inom klimatomställning

2022-06-22

Cecilia Johansson och Lena Strålsjö
Cecilia Johansson är lektor i meteorologi och prodekan för vetenskapsområdet för  teknik och naturvetenskap och Lena Strålsjö är utbildningsledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap. Tillsammans leder de arbetat med att koordinera regeringens utbildningssatsning på klimatomställning.

Nio lärosäten får medel från regeringen för att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Cecilia Johansson och Lena Strålsjö samordnar det gigantiska utbildningspaketet.

Gratis utbildning

Regeringen ser ett behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma så att Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens gröna jobb, sa utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande nyligen och regeringen satsar nu stort. Under 2022 avsätts totalt 100 miljoner kronor, varav 17,5 miljoner kronor avsätts för uppdraget att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Med öppen nätbaserad utbildning avses avgiftsfri utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.

Nio lärosäten deltar i satsningen 

De lärosäten som ingår i satsningen är Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och Chalmers Tekniska högskola. Uppsala universitet ska samordna lärosätenas arbete så att ett allsidigt och samordnat utbildningsutbud tas fram och erbjuds. Cecilia Johansson,  prodekan för vetenskapsområdet  för teknik och naturvetenskap och Lena Strålsjö, utbildningsledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap har fått i uppdrag att koordinera alla öppna utbildningar som ska erbjudas med start 2022.

Lena och Cecilia, det är kort varsel. Kommer ni att hinna att ta fram utbildningar som startar i år?

- Vi kommer att utgå från kurser som redan finns och utveckla nya kurser där det är möjligt.

Kommer utbildningarna enbart att rikta sig till yrkesverksamma eller till alla intresserade?

- Kurserna kommer vara öppna för alla och vara utan förkunskapskrav.

Handlar det om uppdragsutbildning, MOOC:ar, regelrätta kurser, inspelade föreläsningar eller en blandning av alla detta?

- Det kommer att vara öppna kurser och föreläsningar som ges via internet, så inte vanliga poänggivande kurser eller uppdragsutbildning.

Inom vilka områden tror ni att det finns ett utbildningsbehov?

- I uppdraget lyfts områden såsom teknik, naturvetenskap, datavetenskap och upphandling mfl fram. Men vi kommer även att utgå från inventeringar som nyligen gjorts av Vinnova för att få till ett kursutbud som stödjer klimatomställningen.

När tror ni att de första utbildningarna kan dra igång?

- Kurserna planeras att ges i höst. Vissa kurser kommer kunna starta tidigare och kurser som behöver utvecklas kommer att starta senare.

Hur länge pågår utbildningssatsningen?

- Till att börja med gäller satsningen 2022, men vi har även i uppdrag att ta planera för 2023 och 2024.

Hur ska ni marknadsföra utbildningarna?

- Vi planerar att kurserna ska läggas på en av de nationella plattformarna för utbildning. Exakt hur utbildningen ska marknadsföras har vi ännu inte hunnit titta på. Vi fick ju trots allt formellt uppdraget från Uppsala universitet att koordinera satsningen precis nu, den 21 juni för att vara exakt. 

För mer information kontakta:
Cecilia Johansson

Läs mer: 

Alla utbildningar inom uppdraget erbjuds gemensamt på plattformen www.L4P.se  

Regeringens pressmeddelande: Lärosäten ska ta fram öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning.

Uppsala universitet nationell samordnare för öppen nätbaserad utbildning

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30