Översvämningar; vad vi borde göra och vad vi inte borde göra

2022-08-01

En ny artikel om översvämningsrisker har just publicerats i tidskriften Environmental Research Letters under titeln Multiform flood risk in a rapidly changing world: what we do not do, what we should and why it matters. En av författarna är Giuliano Di Baldassarre från Institutionen för geovetenskaper, föreståndare för Centrum för naturkatastrofslära (cnds.se).

Artikeln går igenom olika typer av översvämningar och ger också evidensbaserade rekommendationer vilka förebyggande insatser som är effektiva och hur vi kan reducera riskerna.

Läs artikeln på IOPScience: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac7ed9/meta .

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30