Sverker C. Jagers ny Zennströmprofessor i klimatledarskap

2022-09-07

Sverker C Jagers

Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet, blir Uppsala universitets femte gästprofessor i klimatledarskap, finansierad av en donation av Zennström Philanthropies.

Sverker C. Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning. Detta område studeras av flera discipliner, till exempel psykologi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Sverker har en stor vana och ett stort intresse av att arbeta tvärvetenskapligt. De frågor som särskilt intresserar honom är hur miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas så att de är effektiva och kan accepteras av dem som påverkas av besluten. Hur skulle till exempel en koldioxidskatt kunna se ut som minskar utsläppen av koldioxid, utan att folk blir upprörda.

Vill gärna arbeta tvärvetenskapligt

-   Jag har arbetat mycket med både naturvetare, samhällsvetare och humanister. Jag har också forskat mycket kring hur framgångsrikt man hanterar miljön i länder med olika politiska system. Vilken roll spelar det till exempel om ett land är demokratiskt eller ej, eller om ett land har stora problem med korruption eller ej. Som gästprofessor vill jag gärna komma i kontakt med och samarbeta med forskargrupper som är lösningsorienterade, säger Sverker C. Jagers, som gärna vill bli kontaktad av forskare som är engagerade i olika aspekter av miljöforskning. 

Sverker Jagers gästprofessur sträcker sig från september 2022 till december 2023. Han verkar på Uppsala universitet på halvtid och kommer att delta i forskning, undervisning och extern samverkan. Jagers verkar i forskningsgruppen i Klimatledarskap (CCL), på Institutionen för geovetenskaper. 

-    Det faktum att klimatpolitiken alltmer ifrågasätts ökar risken för att klimatmålen inte nås, med enorma samhällskostnader som följd. Därför är Sverker Jagers gästprofessur, med fokus på klimatledarskap och styrmedel som är verksamma och accepterade, en både angelägen och glädjande förstärkning av vår forskning, säger Mikael Karlsson, docent och verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet. 

För mer information kontakta:

Sverker C. Jagers, gästprofessor i klimatledarskap, Institutionen för geovetenskaper. 
E-post: sverker.jagers@geo.uu.se
Mobiltelefon: 0732-59 43 69

Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap, Institutionen för geovetenskaper.
E-post: mikael.karlsson@geo.uu.se
Mobiltelefon: 070-3162722

Judith Lundberg-Felten, projektsamordnare inom klimatledarskap. Institutionen för geovetenskaper.
E-post: judith.lundberg-felten@geo.uu.se

Läs mer
Läs mer om klimatledarskap.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30