Maskar och svampar förvandlar koldioxid till sten

2022-09-12

Mask som kryper på en sten
Nya forskningsrön visar att maskar, svampar och bakterier skyndar på vittring av sten som i sin tur fångar upp och låser koldioxiden i marken.

Vittrande sten binder koldioxid till marken

Koldioxid från människors verksamhet är den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen. I ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och flera andra europeiska universitet; BAM (Bio Accelarated Mineral Weathering), har forskare använt maskar, svampar och bakterier för att snabba på vittringsprocessen och öka upptaget av koldioxid i sten. Vittring betyder att bergarter både mekaniskt och kemiskt bryts ner till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. När sten vittrar suger den upp koldioxid och ju snabbare vittringen sker, desto snabbare sker koldioxidupptaget.

Biologi med rätt organismer snabbar på processen

Projektet som finansieras av Europeiska Innovationsrådet involverar biologer, geologer, kemister, tekniker, artificiell intelligens och maskininlärning för att hitta de optimala förhållandena för snabb vittring av sten. Redan i sina första försök har Uppsala Universitet nu lyckats visa att svampar och bakterier ökar vittringshastigheterna av sten. Genom att blanda bakterier, sten, svamp och hö har de lyckats få en ökad vittring av stenen i jämförelse med de experiment som utförts utan inblandning av biologi. Dessa första, statistiskt säkerställda, resultat visar att det finns goda förutsättningar att optimera upptaget av koldioxid om rätt organismer samarbetar för att bryta ner sten.

Anna Neubeck, biokemist vid Uppsala universitet, berättar mer.

Vad händer med koldioxiden i marken?

- Koldioxiden blir till sten; kalksten som långtidslagras i marken.

Är det en enkel och billig lösning eller kräver det svår och energikrävande teknik?

- Lösningen är relativt enkel och billig och i stort sett underhållsfri.

Hur skulle en anläggning se ut och var skulle den kunna placeras?

- Det här är inte helt klart än men förhoppningen är att man ska kunna sprida det på åkrar eller att man lägger anläggningen på befintliga deponier för stenkross utomhus.

Vad blir nästa steg i projektet?

- Nästa steg är att undersöka vilken stentyp som vittrar snabbast och vilken blandning av mikroorganismer som funkar bäst; ska vi lägga till mer svampar eller mer bakterier? 

För mer information kontakta Anna Neubeck:
E-post: anna.neubeck@geo.uu.se
Telefon:018-471 2562

Läs pressmeddelandet på engelska.

Läs en tidigare intervju med Anna Neubeck: ”Stenätande bakterier kan hjälpa till att rädda klimatet”.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30