Erik Jonsson blir Årets Geolog!

2022-09-13

Erik Jonsson

Erik Jonsson blir Årets Geolog!
Erik Jonsson är adjungerad professor i mineralogi vid institutionen för geovetenskaper och statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Årets Geolog är ett pris som delas ut en gång om året. För att utses ska man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället.
Grattis Erik!

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30