Vattenkraft och dammar inte den självklara lösningen när klimatet förändras

2022-10-12

Giuliano Di Baldassarre intervjuas i National Geographic. 

mcnary-oregon

Är dammar och vattenkraft en del av lösningen på klimatkrisen eller gör de mer skada än nytta? Här skiljer sig experternas åsikter och i en artikel i National Geographic intervjuas Giuliano Di Baldassarre, professor i hydrologi. 

Vissa länder, som Storbrittanien, planerar att bygga stora dammar för att samla upp vatten som sedan kan användas under torrperioder. Men studier visar att detta förfarande kan leda till en negativ spiral där ett ökat utbud på vatten leder till en ökad efterfrågan vilket motverkar dammarnas ursprungliga syfte.  

“De flesta forskare är eniga att dessa cykler av utbud-efterfrågan kan förvärra effekterna av torka och vattenbrist, berättar Giuliano Di Baldassari i artikeln.

Läs artikeln i National Geographic här: "Is building more dams the way to save rivers?"

Läs Giuliano Di Baldassaris artikel i i Nature Sustainability: "Water shortages worsened by reservoir effects".

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30