Många samverkar kring energiomställning på Gotland

2022-10-17

vindkraft på Gotland

Gotland har pekats ut av regeringen som en föregångare när det gäller omställningen till förnybar energi. Målet: att 2040 ha ett energisystem baserat på förnybar energi. Och arbetet har verkligen fått fart, berättar Johanna Liljenfeldt, forskare vid institutionen för geovetenskaper.

Johanna Liljenfeldt, forskare vid institutionen för 
geovetenskaper. Foto: Daniel Olsson

– Efter att ha väntat på att en energiomställning ska komma igång de senaste årtiondena så är det verkligen igång. Det händer saker överallt och är full fart framåt. Det är jätteroligt att få vara med om det och få möjlighet att göra forskning om det också, konstaterar hon.

Inom projektet Energiomställning Gotland pågår många olika projekt, i nära samverkan med lokalsamhället men också andra universitet som SLU och KTH. Förra hösten startade till exempel projektet ”Gotland ställer om”– en energi och klimatkampanj som riktar sig till hela Gotlands befolkning för att få igång en diskussion om hur man kan ställa om.

– Tanken är att det ska komma igång mindre projekt, att alla socknar kommer igång med sin egen omställning. Genom att engagera folk i planering och beslutsfattande kommer vi förhoppningsvis fram till lösningar som kan få högre acceptans, säger Johanna Liljenfeldt.

Vätgasbaserade färjor

Här drivs också ett projekt om vätgasbaserad färjetrafik, som är mycket i ropet nu, även internationellt. På Gotland spelar färjorna en viktig roll som förbindelselänk till fastlandet och hållbara lösningar behöver tas fram.

– Ett annat projekt handlar om negativa utsläpp inom jordbrukssektorn och tar upp både teknologi och policyfrågor. Hur kan man göra så att det känns rimligt för jordbrukarna och inte bara betungande?

Läs hela artikeln: "Många samverkar kring energiomställning på Gotland". 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30