David Harper och Regine Hock nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

2022-10-21

David Harper och Regine Hock
David Harper och Regine Hock nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Fakulteterna vid Uppsala universitet har nu beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nio nya hedersdoktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten finns forskare inom paleontologi, glaciologi, röntgenfysik och materialforskning, och en professor i klinisk bakteriologi. Två av forskarna har alltså anknytning till vår institution. 

David Harper är professor i paleontologi vid Durham University, UK. Hans forskning är fokuserad på uppkomst och tidig utveckling av djurbaserade ekosystem, deras påverkan och relation till klimat och miljö samt egenskaper såsom biologisk mångfald och biogeografi. Han är känd för sin forskning om den viktiga evolutionära utvecklingsfas som kallas ”Great Ordovician Biodiversification Event”. Harper har haft ett omfattande samarbete med paleontologerna vid institutionen för geovetenskaper och även deltagit i utvärdering av fakultetens masterprogram.

Regine Hock är professor vid universitetet i Oslo. Hon är glaciolog och har bidragit med modeller för att beräkna hur mycket världens glaciärer smälter av, och prognoser för hur snabbt de kommer att smälta av i framtiden. Med sin unika erfarenhet av massbalansmodeller ledde hon IPCCs arbete med att beskriva statusen för snö och ismassorna i världens högfjällsområden. Hock har under en lång tid varit anknuten till institutionen för geovetenskaper, som forskare och gästlärare och som gästprofessor.

Läs hela nyheten här: Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30