Steffi Burchardt bemöter falska rykten om vulkaner

2022-11-14

Kan ett enskilt vulkanutbrott leda till mer koldioxid i atmosfären än människans utsläpp?

Steffi Burchardt har granskat påståenden om vulkanernas bidrag till global uppvärmning. I en Facebookgrupp påstås bland annat att vulkanen Pinatubos utbrott 1991 släppte ut mer koldioxid än vad hela mänskligheten åstadkommit under hela sin historia”.
Till Källkritikbyrån säger Steffi; 

– Vulkanutbrott är en del av planetens naturliga kretslopp och har pågått i miljarder år. Människans påverkan av klimatet är ett faktum som syns bland annat i ökad koldioxidhalt i atmosfären sedan början av den industriella revolutionen. Under den tiden har inte den vulkaniska aktiviteten minskat eller tilltagit, så det är utan tvekan människans bidrag, säger Steffi Burchardt.

En annan forskare som uttalar sig är Richard Gyllencreutz, maringeolog vid Stockholms universitet:
– Mänskligheten släpper ut cirka 50–100 gånger mer koldioxid per år än alla vulkaner tillsammans. Även om det finns osäkerheter i beräkningarna så står det helt klart att mänsklighetens utsläpp av koldioxid är mycket större än vulkanernas, säger Richard Gyllencreutz, maringeolog vid Stockholms universitet, till Källkritikbyrån.

Läs mer här: https://kallkritikbyran.se/fortsatter-sprida-falska-pastaenden-om-vulkaner-och-koldioxid/

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30