Donation på 23,7 miljoner kronor till institutionen för geovetenskaper

2022-12-19

Petroleum Experts, ett brittiskt ingenjörsföretag, har donerat tio licenser av modellprogramvaran Move värda 23,7 miljoner svenska kronor till institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Move-mjukvaran används för att visualisera och analysera tredimensionell geologisk data och tillämpas i både forskning och undervisning.

– I vår forskning använder vi Move för att ta fram tredimensionella rekonstruktioner av magmakammare. Tredimensionell strukturell modellering är en banbrytande metod som hjälper oss att förstå vad som händer inom vulkaner, berättar Steffi Burchardt, docent i strukturgeologi vid institutionen för geovetenskaper.

Move-mjukvaran används också i undervisningen på masterprogrammen i geovetenskap och hållbar och innovativ resurshantering för att förbereda studenter för arbete både inom industrin och i den akademiska världen.

– Företag använder 3D-modellering mycket för att visualisera och tolka sin data. Våra studenter gillar att lära sig tekniker som är relevanta för potentiella arbetsgivare. Dessutom hjälper 3D-modellerna studentera att lära sig och förstå komplexa geologiska strukturer.
Vi är verkligen glada för programvarudonationerna. De hjälper till att hålla en hög utbildningsstandard och förbereder eleverna för arbetsmarknaden, understryker Steffi Burchardt.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30