Europeiska forskningsrådet ger anslag till forskning om extremväder

2023-01-25

Skogsbrand

Gabriele Messori, professor i meteorologi, har blivit beviljad ett så kallat ”Proof of Concept Grant” från Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC). Han ska analysera stora mängder data, för att utvinna information om effekterna av extrema väderhändelser.

ERC Proof of Concept Grants är en finansiering till ett mycket tillämpad projekt som är kopplat till ett redan pågående ERC projekt. I det här fallet uppgår summan till 150 000 EUR (1 669 665 SEK). Projektet kommer att pågå i 18 månader.
Gabriele Messori
Gabriele, hur kommer du att arbeta praktiskt med projektet?
- Projektet innebär automatiserad analysen av stora mängder texter, för att försöka utvinna detaljerad information om effekterna av olika kategorier av extremväderhändelser. Den största delen av projektet handlar därför om insamling av data.

Synopsis
Climate extremes have multifarious detrimental impacts on human activities and ecosystems. Notwithstanding this, the publicly available data on the impacts of many climate extremes is poor. This hinders scientific and practical progress in understanding climate extremes and working to minimise their impacts. In this project I aim to leverage text-mining of freely available online sources to quantify the impacts of wintertime cold spells in North America and windstorms and heavy precipitation in Europe – extreme events which I have studied extensively in my ongoing ERC project. This effort supports the recent EU strategy on adaptation to climate change that explicitly seeks to “gather more and better data on climate-related risks and losses” as a key adaptation tool. The aim of the project is therefore very practically-oriented, and it seeks to be a proof of concept for building future, improved databases of impacts of climate extremes.

Läs hela nyhetsartikeln på www.uu.se:
"ERC-anslag till forskning om extremväder".

För mer information kontakta Gabriele Messori
E-post: gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon:018-471 2588

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30