Planetens välbefinnande och människans hälsa i fokus för årets Celsius Linné-föreläsningar

2023-01-27

Var går brytpunkterna för vad vår planet tål? Hur utvecklas elektroniska system som är kompatibla med människans biologi? Vid årets Celsius-Linné-föreläsningar den 9 februari presenterar professor Johan Rockström och professor John Rogers forskningsrön med potentiell påverkan på jordens och människans framtid.

Här ger Uppsala universitets värdar smakprov på vad föreläsarna kommer att tala om:

”Sex av nio planetära gränser överskrids i dag”

Professor Johan Rockström.

2023 års Celsius-föreläsare är Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för tyska Potsdaminstitutet, PIK, vilket bedriver framstående klimat- och hållbarhetsforskning.

Johan Rockströms värd är Giuliano Di Baldassarre, professor i ytvattenhydrologi och miljöanalys vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet:

Vad kommer Johan Rockström att prata om? 
– Han ska tala om olika planetära gränser och hur vi snabbt närmar oss biofysiska brytpunkter som ifall de överskrids kommer att orsaka oåterkalleliga och självförstärkande effekter på jordens system. Det handlar inte bara om klimatförändringar utan också om förlust av biologisk mångfald, nya ämnen som ger kemiska föroreningar, färskvattenbrist och många andra utmaningar som mänskligheten står inför. Han ska också tala om hur man kan engagera sig i samhället. Vad kan vi göra för att föra in vetenskapliga framsteg i politiken?

Professor Giuliano di Baldassare.

Johan Rockström har länge talat om hoten mot planetens ekosystem och hur olika processer kan få ödesdigra konsekvenser om de tillåts passera klimatsystemets trösklar, så kallade tipping points. Finns det något hopp om att kunna vända utvecklingen och i så fall hur? 
– Förutom att ge en förståelse för de planetära gränserna kommer Johan Rockström ta upp hur man kan agera på en demokratisk arena. När det gäller globala frågor har alla länder olika system och därmed olika sätt att navigera politiska processer. Med tanke på Johan Rockströms långa erfarenhet tror jag han kan ge oss viktiga perspektiv på det här området. Personligen tycker jag inte vi ska känna hopplöshet utan sträva efter förändringar i riktning mot säkerhet och rättvisa.

– I den efterföljande paneldiskussionen kommer vi att prata om vad vi forskare kan åstadkomma tillsammans med beslutsfattare och politiker, men också med allmänheten. I slutändan tror jag att folks medvetenhet och samförstånd är viktigast, utan det blir det mycket svårt att stimulera politikernas intresse.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Celsius-Linné-föreläsningarna 9 februari 2023. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30