Maskar, bakterier och svampar ska minska koldioxidutsläpp

2023-01-30

Thomas Corbett

Thomas Corbett, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper, försöker att med hjälp av maskar, bakterier och svampar få berg att vittra snabbare och på så sätt fånga in koldioxid.

Vittring är den process där berg mekaniskt eller kemiskt bryts ner till sten, grus, sand, lera och joner. Jonerna kan sedan reagera med varandra och fällas ut till nya mineraler och bergarter. Koldioxid kan på det här sättet bindas i kalksten, vilket forskarna bakom BAM, ett nytt tvärvetenskapligt forskningssamarbete försöker att göra.

– På en geologisk tidsskala har vittring av silikatmineral hjälpt till att reglera jordens temperatur. Det är de processerna vi försöker förstärka eftersom de naturliga processerna inte är tillräckligt snabba. Det är idén bakom den här konstruerade teknologin, berättar Thomas Corbett, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper.

Lovande resultat

Genom att blanda utvalda organismer med krossad sten och hö i en sluten behållare har forskarna redan visat lovande resultat och har lyckats dubblera vittringstakten. Hastigheten behöver dock ökas mångdubbelt för att bli riktigt effektiv.

Läs hela nyheten på uu.se; "Maskar, bakterier och svampar ska minska koldioxidutsläpp". 

BAM (Bio Accelerated Mineral Weathering) är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Antwerpens universitet, Uppsala universitet, Universität Hamburg och Wageningen University and research. Projektet finansieras av Europeiska Innovationsrådet.
Läs mer om det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet BAM

Läs en tidigare artikel i ämnet; "Stenätande bakterier kan hjälpa till att rädda klimatet".

För mer information kontakta
Anna Neubeck:

E-post: anna.neubeck@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2562
eller
Thomas Corbett: E-post: thomas.corbett@geo.uu.se

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30