Internationellt forskningsprojekt studerar tidigare klimatförändringar i Arktis

2023-02-06

Melanie Stammler, projektledare för det nya projektet använder georadar (ground penetrating radar) och undersöker dynerna norr om Vittangi. 

1,572,000 SEK till internationellt projekt som studerar tidigare klimatförändringar i Arktis

Thomas Stevens kommer att delta i ett nytt internationellt forskningsprojekt ‘Sand dunes and Holocene environmental change in the European Arctic (ArcDune)’, som finansieras av programmet ‘Deep-time Digital Earth IUGS Big Science’. Projektet leds av Melanie Stammler från Universität Bonn i Tyskland och projektet utgår från hennes masteruppsats vid Uppsala universitet med Thomas Stevens som handledare. Projektet kommer att använda sig av de eoliska sanddynerna i svenska, norska och finska Arktis för att rekonstruera klimatet och historien av bränder i denna sårbara region under de senaste 11.000 åren. Projektet kommer att utveckla en delvis automatiserad kartläggning av dynerna och analysera deras ålder, stratigrafi och form. Denna information kommer att kunna hjälpa till att förstå den inverkan framtidens klimatförändringar kan få på dynerna, landskapets förändring, förekomst av bränder samt förlusten av vegetation i det europeiska arktiska regionen.

För mer information kontakta Thomas Stevens: 
E-post: thomas.stevens@geo.uu.se
Telefon:+4618-471 1788

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30