Akademiföreläsning med Anna Rutgersson: Extremväder i ett föränderligt klimat

2023-02-09

Anna Rurgersson

Akademiföreläsning med Anna Rutgersson, Kungl. Vetenskapsakademien

Den 8 februari 2023 höll Anna Rutgersson, professor i meteorologi, en föreläsning på Kungl. Vetenskapsakademien; "Extremväder i ett föränderligt klimat". 

Bakgrund
Vi vet att klimatet förändras kontinuerligt beroende på naturliga processer och variationer i klimatsystemet, men också på grund av mänskliga aktiviteter. Vi har sett en ökning av den globala medeltemperaturen det senaste seklet på lite över en grad. Är det självklart att vi då samtidigt får en förändring av förekomsten av extremt väder? Denna föreläsning diskuterar orsaker till att en global uppvärmning kan leda till förändringar av olika typer av väderextremer, vilka förändringar man har observerat samt vilka förändringar man skulle kunna förvänta sig vid en fortsatt global uppvärmning.

Anna Rutgersson är professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om samverkan mellan hav och atmosfär och hur den påverkar olika aspekter av väder och klimat, till exempel extremväder, men också havens roll i den globala kolcykeln. Anna är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer och se föreläsningen på Kungl. Vetenskapsakademiens webb.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30