6 miljoner kronor till projekt som ska undersöka svenska litiumfyndigheter

2023-02-22

Litium in den svenska berggrunden

Användningen av litiumbatterier i samhället ökar och snart kanske svenskt litium kan finnas i våra batterier. Ett nytt projekt som handlar om att upptäcka litiumfyndigheter  i Sverige, har just beviljats 6 Mkr från Vinnova.

Karin Högdahl
Projektet leds av universitetslektor Karin Högdahl tillsammans med Erik Jonsson och Jaroslaw Majka och projektet sker i samarbete med Bergy Lithium AB och Orexplore.

Var finns det mest litium och hur stora fyndigheter kan det finnas i Sverige?

- De största producenterna är Australien, Chile och Argentina. Det är ännu inte undersökt hur mycket som finns i Sverige men de flesta kända fyndigheter finns i mellersta Norrland.

På vilket sätt är litium viktigt för en grön energiomställning? Handlar det enbart om batterier?

- Framför allt används det till batterier, men även till keramik och glas bland annat och en mindre mängd för farmaceutika. 

Går litium att återanvända?

- Ja, men ännu finns det inga volymer att återvinna. Viss återvinning kräver mer energi än att producera från primära källor

Vilka andra metaller är ni intresserade av att leta efter?

- Bland annat tantal, niob och tenn, men även högkvalitativ kvarts och fältspat. 

Vilka nya metoder kommer ni att använda för att utforska fyndigheterna?

- Vi kommer att använda en ny skanningteknik som utvecklas av orexplore. 

Läs mer om projektet här. 

För mer information kontakta våra medarbetare i projektet: 
Karin Högdahl, projektledare och lektor i mineralogi, petrologi och tektonik.
E-post:karin.hogdahl@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2571

Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU samt adjungerad professor i mineralogi.
E-post: Erik.Jonsson@sgu.se 
Mobiltelefon: 070-2228851

Jaroslaw Majka, professor i mineralogi, petrologi och tektonik
E-post: jaroslaw.majka@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2551

Projekttitel: Sustainable and innovative exploration and exploitation of Swedish lithium
Lithium is vital for the green energy transition, particularly as a component in batteries for the electromobility sector, and the Nordic countries have a potential to provide this critical metal for the EU. The mineralisations in this area are occur in so called LCT-pegmatites, and a lithium mine for battery-grade production is under construction in Finland and in a similar bedrock exploration for lithium is also conducted in Sweden.

The most important lithium ore minerals in LCT-pegmatites are petalite and spodumene that both are notoriously difficult to identify in outcrops as well as in drill cores. In this project we will develop and apply new and innovative exploration methods in order to satisfy the demand for local lithium sources, provide solutions to increase yields and at the same time reduce waste by characterising the gangue minerals that may be suitable for metallurgic, ceramic and pigment applications. We also aim at identifying  other critical metals, besides Li, that are also important for the green energy transition, and additionally define characteristic geological vectors for lithium prospectivity in Swedish bedrock. The recently discovered Li-pegmatite field at Bergby will be used as a test bed and models developed there will be applied to other areas with comparable geology located outside the known lithium-pegmatite fields.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30