Vattenkriser i städer drivs av eliternas ohållbara konsumtion

2023-04-12

Kåkstad i Sydafrika
Nya resultat från tvärvetenskaplig forskning avslöjar hur ojämlikheter påverkar vattenkriser och hydrologiska risker.

Under de senaste två decennierna har mer än 80 storstäder i världen drabbats av allvarlig vattenbrist på grund av torka och ohållbar vattenanvändning. Framtida prognoser är ännu mer alarmerande, eftersom vattenkriserna i städerna förväntas eskalera och drabba de socialt, ekonomiskt och politiskt missgynnade hårdast.

Vattenkriser i städerna förväntas bli allt vanligare och över en miljard stadsbor förväntas drabbas av vattenbrist inom den närmaste framtiden.

En hållbar förvaltning av vattenförsörjningen i städerna är en av vår tids största utmaningar. Bara under de två första decennierna av 2000-talet har mer än 80 storstadsområden upplevt extrem torka och vattenbrist.

Karta över områden med risk för vattenbrist

Både på det norra och det södra halvklotet drabbas storstadsområden av extrem torka och ohållbar vattenförbrukning. Med tanke på den fluktuerande tillgången blir det allt svårare att tillgodose den växande efterfrågan på vatten i städerna och att hitta en hållbar balans mellan staden landsbygden.

Artikeln är publicerad i Nature Sustainability och skriven av bland andra Elisa Savelli

Läs artikeln härUrban water crises driven by elites’ unsustainable consumption

För mer information kontakta Elisa Savellielisa.savelli@geo.uu.se

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30