Energi från underjorden kan bli en del av framtidens energiförsörjning

2023-04-19

Maria Ask

Maria Ask i Utbildningsradion: Energi från underjorden

Hur löser vi framtidens energiförsörjning. Många glömmer att titta neråt. Kan krafter från jordens inre vara en framtida lösning? I vår planets kärna, på 6 400 kilometers djup är det upp till 6 000 grader, nästan lika varmt som på solen. 

Utbildningsradion intervjuar Maria Ask, forskare i bergmekanik, som förklarar vad geotemi innebär.  

Titta på UR Play: Sverige forskar: Energi från underjorden | UR Play

Titta på YouTube: Sverige forskar: Energi från underjorden - YouTube

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30