Mikael Höök är ny föreståndare för CEMUS

2023-05-22

Mikael Höök
Mikael Höök, universitetslektor är universitetslektor i forskningsgruppen Globala Energisystem. Hans forskningsfält handlar om främst om fossila bränslen fokuserat på kol och olja, men även kring tillgång på andra naturresurser som förnybara energislag och metaller för grön och kolsnål energiteknik. Vid sidan av detta forskar han även om energisystem och hur de utvecklas över tid.


Grattis till nya tjänsten! Kan du berätta lite mer om CEMUS? 

- CEMUS (Centrum för Miljö och Utvecklingsstudier) är ett studentdrivet center som skapades av UU och SLU redan i början av 1990-talet och sedan dess har skapat tvärvetenskapliga kurser och olika samverkansprojekt med samhällsaktörer. I kursutbudet ryms både kurser på svenska och engelska, så det är en bred verksamhet för alla typer av studenter med intresse inom området.

Har du arbetat med CEMUS tidigare?

- Första gången jag medverkade som gästföreläsare på en CEMUS-kurs var 2009 och därefter har jag gjort olika inspel på en rad olika kurser genom åren. Främst då för att prata min forskning kring energifrågor och ändliga resurser, men också för att prata om hållbar utveckling i stort.

Vilka fördelar ser du med att Cemus kurser är tvärvetenskapliga?

- Kombinationen av olika vetenskapliga discipliner och perspektiv är just det som behövs för att kunna förstå utmaningarna som präglar många av samhällets stora ödesfrågor bättre. Det finns många komplexa samhällsfrågor som rymmer samspel och målkonflikter mellan exempelvis teknik, ekonomi, samhälle, och miljö. Sådana illasinnade problem rymmer stora samhällsutmaningar som säker tillgång på energi, hållbarhetsfrågor och klimathotet. Stora samhällsutmaningar kan vara väldigt engagerande för studenter och min åsikt är att detta borde utnyttjas mer inom utbildningen för att odla motivation och sprida allmänbildning.

CEMUS startades av och drivs till stor del av studenter, vilka fördelar ser du med det?

- Det mest fördelaktiga med studentdriven undervisning är engagemanget och den glöd som ges till verksamheten. Jag anser att studenter själva måste få möjlighet att upptäcka vad fakta och idéer kan vara bra till. Det är just träningen av det kritiska tänkandet och förmågan att hitta användbarhet hos idéer, modeller och koncept som är utbildningssystemets viktigaste funktioner.

Har din egen forskning någon koppling till CEMUS?

- Mycket av min egen forskning fokuserar på långsiktig hållbarhet och olika utmaningar runt energi- och materialförsörjning i samhället. Det handlar exempelvis om frågor som hur länge fossila bränslen räcker, hur framtida utsläpp från samhället utvecklar sig och frågor runt hur mycket råmaterial som behövs för energiomställningar och samhällsutvecklingen. Så det finns tydliga kopplingar till teman som är vanliga inom CEMUS.

Är det något speciellt som du ser fram emot?
 

- Framför allt ser jag fram emot att lära mig mer om verksamhetens inre maskineri och att få arbeta mer kring nya frågor. CEMUS har ju nyligen genomgått en utvärdering som öppnat upp för diskussioner runt förändringar och framtidsperspektiv. Så CEMUS står onekligen inför en spännande framtid! 

CEMUS ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper. Läs mer om CEMUS här.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30