Vill bryta ensamheten för ukrainska lärare

2023-05-24

 Geir Gunnlaugsson och Lyudmyla Babak
Geir Gunnlaugsson och Lyudmyla Babak är båda involverade in kursen som ges till de ukrainska lärarna. "Vi vill att de ska känna att det är meningsfullt att fortsätta undervisa", säger Lyudmyla Babak. Foto: Mikael Wallerstedt. 

Under våren har ett 80-tal ukrainska universitetslärare fått gå en kurs i digitalt lärande från Uppsala universitet. Förhoppningen är att ge dem nya perspektiv på distansundervisning samt att erbjuda en mötesplats där de kan fokusera på rollen som akademiker och släppa tankarna på kriget under några timmar. 

Vill få ukrainare på plats att känna sig sedda

Kursen är bara en del i det större projektet RESCUU: Resilience of Education: Sustainability and Cooperation for Ukrainian Universities som drivs av The Baltic University Programme här i Uppsala med stöd från Svenska institutet. Projektet syftar till att ge ukrainska lärare och studenter verktyg så de kan ta en aktiv roll i återuppbyggnaden efter krigets slut. Förutom kursen har man ordnat ett Bootcamp för studenter i Kiev.

Man planerar också för en kurs i hållbar utveckling för ukrainska lärare. Förhoppningen med alla insatserna är att ge kunskaper, men också att få lärare och studenter att känna sig mindre ensamma.  

− Vi vill att de ska känna att det är meningsfullt att fortsätta undervisa, att fortsätta plugga – att de ska känna sig sedda. Det här är också kunskaper som de kommer behöva både nu under kriget, och efteråt när det är slut, säger Lyudmyla Babak, projektkoordinator från The Baltic University Programme.

Förhoppningen är att de ska få med sig inspiration, lära sig nya verktyg, se hur man kan nå ut
till studenterna och hur man kan lägga upp undervisningen när den är på distans eller i hybridform, säger Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik, som varit med och utvecklat kursen och också är en av lärarna.

Läs artikeln härVill bryta ensamheten för ukrainska lärare. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30