Forskningsprojekt undersöker Jerseys tidigare klimat

2023-06-08

Thomas Stevens

1.350.000 sek finansiering för ett 1-årigt projekt om tidigare klimat på Jersey

Universitetslektor Thomas Stevens har tilldelats 102 0226 pund (ca 1 350 000 sek) för ett 1-årigt projekt om "The Past Climates of Jersey". Projektet finansieras av två välgörenhetsorganisationer på Jersey: Jersey Heritage och Jersey Community Foundation.

- Arbetet handlar om att förstå hur klimatet och havsnivån har förändrats på Jersey under den senaste halvmiljonen år, och att öka allmänhetens förståelse för detta på Kanalöarna, säger Thomas Stevens. 

Kanalön Jersey ligger i en region som upplevde dramatiska och snabba klimatförändringar under den kvartära istiden. Ön har också en exceptionellt välbevarad och mångsidig uppsättning arkiv över tidigare klimat och havsnivåer som dokumenterar denna förändring. I det här projektet används dessa arkiv för att förstå hur landskapet och havsnivån på Jersey reagerade på dessa varierande klimatförhållanden under den senaste halvmiljonen år, och vilka de mer omfattande orsakerna och effekterna av dessa plötsliga händelser var.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30