Kan vi ställa om till ett samhälle som tar hänsyn till biologisk mångfald?

2023-06-14

Wijnand Boonstra

Forskning visar att upp till en miljon arter hotas av utrotning inom det närmaste årtiondet. Samtidigt hotas människans överlevnad av bristen på mångfald mellan samt inom arter och ekosystem. Detta enligt en utvärderingsrapport från 2019 av IPBES, en FN-kopplad expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

En av medlemmarna i IPBES är Wijnand Boonstra, forskare i naturresurser och hållbar utveckling. Han och nära 200 forskare arbetar nu på panelens nästa rapport.

– Vi behöver andra mått på framgång än kontinuerlig ekonomisk tillväxt. Men de stora hindren att övervinna är de krafter som driver på överkonsumtion och slöseri, vårt begränsade mänskliga perspektiv och våra vanor, säger Wijnand Boonstra.


Läs hela intervjun här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30