Nytt excellenscenter ska undersöka effekterna av extrema klimathändelser

2023-06-22

Gabriele Messori
Gabriele Messori, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper. 

Miljonbidrag till nytt excellenscenter för effekterna av extrema klimathändelser

Gabriele Messori har tilldelats ett bidrag på sammanlagt 33 miljoner kronor för ett ”excellenscenter för effekterna av extrema klimathändelser”.

Satsningen på bidrag till excellenscenter är ett uppdrag från regeringen och utlystes av Vetenskapsrådet förra året. Totalt 15 projekt har fått bidrag och av dessa fick Uppsala universitet 5, varav 4 av projekten gick till Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Sammlagt tilldelades Uppsala universitet 145 096 232 kronor.

- Syftet med satsningen är att få in tvärvetenskapliga perspektiv på påverkan och effekter av extrema väderhändelser; folkhälsa, samhällsvetenskap och natur och klimatvetenskap. Jag och Elena Raffetti kommer att samarbeta med Lunds universitet vad gäller den samhällsveten aspekten och med RISE vad gäller datorlingvistik. Vi vill bland annat uppnå ett automatiserat sätt att få information om effekterna av extrema klimathändelser och då behöver vi automatisera sätt att få information. Detta kommer att ge oss en stark kunskapsgrund för samhällsberedskap inför extrema väderhändelser och inte minst är det relevant för försäkringsbolag och andra väderkänsliga företag, berättar Gabriele Messori.

Projektet startar i januari 2024 och finansieras initialt  i fem år. Därefter finns möjlighet att ansöka om förlängning i ytterligare 5 år.

Läs mer om de beviljade bidragen: https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2023-05-30-bidrag-till-excellenscenter.html

Läs mer om utlysningen härhttps://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2022-06-21-bidrag-till-excellenscenter.html
 

För mer information kontakta Gabriele Messori: 

E-post: gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2588


Faktaruta

Bidrag till excellenscenter från VR

Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.  Planen är att Vetenskapsrådet ska göra ytterligare en utlysning om fem år.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30