Sanddynerna avslöjar hur klimatförändringar påverkar det arktiska landskapet över tid

2023-09-06

Sanddyner i svenska Arktis? Ja, de finns. I augusti genomförde Thomas Stevens ett fältarbete i nordligaste Sverige för att undersöka sanddynerna och studera deras historia som kan avslöja mycket om klimat, vegetationsförändringar, bränder och klimatförändringar under de senaste 10 tusen åren i Arktis.

Med på resan var även Melanie Stammler, tidigare masterstudent vid institutionen för geovetenskaper och nu i Bonn, och Daniel Hölbling från Salzburg, för att inleda den första fasen av det nyligen finansierade 3-åriga "ArcDune"-projektet (Deep Time Digital Earth, International Union of Geological Sciences).

Sanddyner är förvånansvärt vanliga i norra Sverige, och även om dessa dyner bildades direkt efter att den senaste inlandsisen drog sig tillbaka, har deras formationer fortsatt att bildas. Detta innebär att sedimenten i själva dynerna registrerar effekterna av klimatförändringar, bränder, förändrad vegetation och människors påverkan i detta mycket känsliga landskap. ArcDune-projektet använder nya tekniker för kartläggning och åldersdatering för att förstå vad sanddynerna berättar om hur klimatförändringar har påverkat det arktiska landskapet genom tidens lopp, genom bränder och olika vegetationsförändringar.

Thomas Stevens arbetar sig djupt ner genom de historiska lagren. 
Bilden visar visar ett tvärsnitt av historien och den uråldrig jorden toppas av ett lager kol, vilket indikerar att en brand har ägt rum. 

För mer information: kontakta Thomas Stevens, universitetslektor i naturgeografi: 
E-post: thomas.stevens@geo.uu.se
Telefon:018-471 1788

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30