33 miljoner till nytt forskningscenter som studerar effekterna av extrema klimathändelser

2023-09-07

Gabriele Messori
Gabriele Messori, professor i meteorologi, säger det är viktigt att kartlägga effekterna av klimathändelser för att ha mer kunskap inför de som kommer. Foto: Mikael Wallerstedt

Hallå där, Gabriele Messori som tilldelats totalt 33 miljoner i bidrag för att bygga upp ett nytt forskningscenter.

Ni ska undersöka effekterna av extrema klimathändelser i det här excellenscentret. Hur då?

– På flera olika sätt. En del av arbetet fokuserar på att samla in olika data från olika källor så som nyhetsartiklar och rapporter från myndigheter. En annan del fokuserar på klimathändelsernas påverkan på folkhälsan. Ett tredje område rör samhällsperspektivet – vad betyder en extrem väderhändelse för olika delar av ett samhälle?

Hur kan man se hur vädret påverkar hälsan?

– Det kommer göras av min kollega Elena Raffetti. Just i Sverige finns väldigt bra data över vem som sökt till offentlig vård, för vad och när. Den kan man sedan korsa med väderdata. Då kan man ta fram intressant information om hur olika väderförhållanden påverkar vem som söker vård för vad.

Varför är det viktigt att kartlägga effekterna?

– Extrema klimathändelser är något som redan påverkar oss mycket och troligen kommer påverka oss mer i framtiden. Även i Europa är vi ofta dåligt förberedda. Ett bra exempel var översvämningarna i Tyskland, Belgien och Nederländerna 2021. De är alla högutvecklade länder med jättebra räddningstjänst och meteorologer och så vidare. Trots det kan man inte säga att de hanterade det på ett effektivt sätt när det gäller att varna befolkningen och hantera hela extremväderhändelsen. För att bli bättre på att hantera sådana här händelser är det viktigt att ha bra grundläggande kunskap.

Kommer ni räkna ut kostnaden för sådana här klimathändelser?

– Ja det ska vi göra. Men det är lite klurigt eftersom försäkringsbolagen inte är så pigga på att ge ut uppgifter om vad de har betalat ut för en viss händelse. Så det är lättare sagt än gjort.

Av det man känner till hittills, vilken typ av väderhändelse är mest kostsam?

– Vi ska ha fokus på Europa och här är det vindstormar och hårda vindar som kostar mest. De kan påverka stora arealer och det händer relativt ofta att man får vindskador.

Kommer vi få se mer extremväder framöver?

– Ja men det beror på vilka händelser och var man bor. Man ser en ökning av värmeböljor nästan överallt. När det gäller köldknäppar ser man i stället en minskning i de flesta områden.

Läs hela artikeln härSka studera det extrema vädrets effekter.

För mer information, kontakta Gabriele Messori, professor i meteorologi: 

E-post: gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2588

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30