Forskare förklarar: Så dateras gammalt material

2023-09-08

dinosaurie

Hur kan vi ta reda på hur gammalt ett gravfynd, ett dinosaurieskelett eller vår planet är? Och går det att få svar på när den moderna människan uppstod? Arkeologer, geologer, paleontologer och genetiker har flera olika metoder till sitt förfogande för att datera gammalt material. Här presenteras ett urval av dessa forskare, bland andra Bryan Lougheed geolog.

Annan metod för äldre fossil

För fossil eller bergarter som är äldre än 50 000 år fungerar inte kol-14-metoden. Då finns andra radiometriska metoder för att undersöka det radioaktiva sönderfallet i andra grundämnen.

– Om du till exempel vill veta hur gammal jorden är, kan du använda någonting som heter uran-bly-metoden. Det finns olika typer av uran som sönderfaller till olika typer av bly. De två som man tittar på har halveringstider som är cirka 4,5 miljarder år och 700 miljoner år. Med de metoderna kunde de under 1950-talet bestämma jordens ålder till 4,5 miljarder år, säger Bryan Lougheed.

Det radioaktiva sönderfallet i de här ämnena sker långsammare än i kol-14. och precisionen blir därför inte heller lika hög. Används uran-bly är felmarginalen en miljon år hit eller dit jämfört med kol-14 där felmarginalen kan vara så låg som 30 år.

Förutom att analysera av radioaktivt sönderfall använder geologer sig också av så kallad magnetisk datering om de till exempel vill ta reda på hur länge sedan det var en viss vulkan hade utbrott. Då studerar de hur magnetiska mineral i lavan är orienterade. Jordens magnetfält varierar nämligen och de magnetiska polerna byter till och med plats med varandra då och då, så att den magnetiska nordpolen blir sydpolen och vice versa. Det resulterar i att magnetiska mineral ligger fixerade i vad som var nord-sydlig riktning när lavan stelnade. Hur och när jordens magnetfält varierat är ganska väl undersökt.

Bryan Lougheed stoppar in ett prov i en magnetometer.

Med hjälp av en magnetometer undersöker geologen Bryan Lougheed riktningen på olika magnetiska mineral i ett stenprov. Eftersom jordens magnetfält skiftat genom årmiljarderna fungerar metoden för åldersbestämningar. Foto: Tobias Sterner/BILDBYRÅN

Precis som arkeologer använder sig av stratigrafier använder sig geologer av lagerföljder för relativ datering som ibland kan sträcka sig miljarder år tillbaka i tiden. Bergarter som bildats av sediment, till exempel kalk eller lera, ansamlas i olika lager som kan dateras dels genom magnetisk datering men också genom radiometrisk datering av inbäddade fossil. På så sätt har kronologiska ordningsföljder för mycket långa tidsperioder pusslats ihop.

Av allt som liv som funnits på jorden finns bara en ytterst liten del lämnat spår. Därför ger fossil ingen heltäckande bild av när dagens arter uppstod. De svaren går däremot att finna i vår arvsmassa.

Läs hela artikeln här: Forskare förklarar: Så dateras gammalt material

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30