ClimaMeter: en ny meteorologisk metod hjälper oss att förstå extrema väderhändelser

2023-09-13

Planeten jorden

ClimaMeter är en ny metod som analyserar extrema väderhändelser utifrån ett bredare klimatperspektiv

Beror extremväder på naturliga klimatologiska orsaker eller kan de härledas till människans påverkan på klimatet? Ett internationellt forskarteam har nu utvecklat en metod för att bättre förstå extrema väderhändelser. Meteorologiska satelliter har använts sedan 1979 och det ClimaMeter gör är att analysera två perioder: den första hälften av den så kallade satelliteran mellan 1979-2000 och de senaste decennierna mellan 2001-2022. Med hjälp av meteorologisk data undersöker ClimaMeter hur väderförhållandena har utvecklats mellan dessa perioder och hur de skiljer sig åt med  förändringar på grund av naturlig klimatvariation och de klimatförändringar som orsakats av mänsklig påverkan.

Bild från ClimaMeter

Huvudsyftet är att tillhandahålla en snabb analys av klimatförändringarna med särskild uppmärksamhet på specifika väderförhållanden, värme och intensiv nederbörd.

Snabba historiska jämförelser

Forskargruppen har samverkat tvärvetenskapligt mellan klimatologi, modellering, fysik och statistik, vilket gör att ClimaMeter mer exakt kan identifiera vilka väderförhållanden som ligger bakom olika extrema väderhändelser. Ytterligare en styrka är att ClimaMeter snabbt kan göra jämförelser med historiska data snarare än att enbart arbeta med numeriska modellsimuleringar. Det gör det möjligt att sätta en extremväderhändelse i ett större klimatperspektiv, samt ge en mer teknisk beskrivning och bakgrund.

ClimaMeter har redan använts på extrema väderhändelser som den franska värmeböljan i slutet av augusti 2023, Medelhavets värmebölja i juli 2023 och ovädret Hans som drabbade Sverige i augusti 2023.

Läs mer om ClimaMeter här: https://www.climameter.org/home

För mer information kontakta Gabriele Messori, professor i meteorologi
E-post: gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon:018-471 2588

ClimaMeter har utvecklats av forskargruppen Extremes-Statistics-Impacts-Regionalization (ESTIMR) vid Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnemen, ett  laboratorium för studier av klimat och i synnerhet klimatförändringar. ESTIMR-gruppens huvudmål är att förstå och modellera klimat- och miljövariationer på olika rumsliga skalor, (från mycket stora strukturer kopplade till atmosfärisk dynamik till mycket lokala fenomen), och på olika tidsskalor, för studier av tidigare klimat, nuvarande processer och framtida utveckling. Arbetet med Climameter  har skett under ledning av Davide Faranda (CNRS & London Mathematical Laboratory (UK), Mathieu Vrac (CNRS), Pascal Yiou (CEA-Saclay) och Robert Vautard (IPSL), i samarbete med Gabriele Messori (Institutioonen för geovetenskaper, Uppsala universitet,), Erika Coppola (International Centre for Theoretical Physics, Trieste) och Tommaso Alberti (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rom).

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30