Stacy VanDeveer är ny professor i klimatledarskap

2023-09-19

Stacy VanDeveer
Stacy VanDeveer, professor i Global Governance and Human Security vid University of Massachusetts i Boston blir den sjätte gästprofessorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Stacy VanDeveer kommer att delta i forskning, undervisning och externa samarbeten som en del av forskargruppen Climate Change Leadership, CCL, vid Institutionen för geovetenskaper,  Uppsala universitet.

Stacy VanDeveer är professor i global governance and human secirity vid McCormack Graduate School of Policy and Global Studies vid University of Massachusetts Boston. Hans forskning har satt starka spår i frågor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik. Bland Stacys studieområden finns EU:s miljö- och energipolitik och frågor om hur experter påverkar policyutvecklingen. Han har också bedrivit interdisciplinär forskning om klimatpolitik i USA. Stacy anlitas ofta som rådgivare i lokala, statliga och federala sammanhang i USA, exempelvis om möjligheterna att stärka klimatpolitiken.

- Som en rad händelser runt om i världen visar blir klimatförändringarna allt farligare. Vår politik, och våra lokala och nationella politiska ledare, behöver därför stärka klimatarbetet. Om Sverige sluter upp bakom de länder i världen som vill gå långsammare fram i stället för att leda, riskerar även EU:s och det globala klimatarbetet att sakta ner – eller misslyckas. Jag vill se ett starkare klimatledarskap, som tar itu med problem i våra liv och samhällen samtidigt som utsläppen minskas och samhället blir mer motståndskraftigt och hållbart, säger professor Stacy VanDeveer.

Stacy VanDeveer ska delta i forskning, undervisning och extern samverkan som en del av den växande forskargruppen i klimatledarskap (CCL) vid Uppsala universitet.

- Gapet mellan klimatmål och utsläpp är stort och ytterligare forskning behövs om hur hinder mot klimatarbetet kan övervinnas i både politiken och samhället. Stacy VanDeveer har en unik internationell insikt i hur klimatfrågan och andra miljöproblem hanteras och är därför en glädjande förstärkning av vår forskargrupp. Med Stacy VanDeveer som gästprofessor kan vi fördjupa vår forskning och stärka vår kommunikation om de möjligheter som finns att nå samhällets miljömål snabbt, effektivt och rättvist, säger Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet och ansvarig för rekryteringen av VanDeveer.

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds vart eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström och hans hustru Catherine Zennström till Uppsala universitet.

Läs en intervju med Stacy VanDeveer här. (På engelska)

Läs nyheten på Uppsala universitets webb. 

Läs mer om Klimatledarskap vid Institutionen för geovetenskaper. 

För mer information kontakta Stacy VanDeveeer på: stacy.vandeveer@geo.uu.se eller Mikael Karlsson på mikael.karlsson@geo.uu.se

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30