Valentin Troll invald som internationell medlem i Kanarieöarnas kungliga vetenskapsakademi

2023-11-06

Don Valentin Troll

Grattis Don Valentin!

I våras valdes professor Valentin Troll in som korresponderande (internationell) medlem i Kanarieöarnas kungliga vetenskapsakademi (RACC). Detta var ett erkännande av hans bidrag till förståelsen av Kanarieöarnas geologi och hans insatser under den vulkaniska krisen på La Palma 2021.
Den 27 oktober höll han sin installationsföreläsning vid "Literary Cabinet" i Las Palmas de Gran Canaria där han fick ta emot akademins medlemsbevis. Medlemskapet har hedersprefixet "Don", vilket innebär att "Don Valentin Troll" är expert inom sitt område, en ära som endast tilldelas ett litet antal forskare utanför Spanien.
Val Troll

Val Troll

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30