Banbrytande forskning i norra Grönland finansierad av VR

2024-01-16

Jaroslaw Majka (projektledare) och Christian Schiffer har beviljats VR-medel för att driva projektet "Norra Grönlands proterozoiska och paleozoiska historia: viktiga tidsperioder i jakten att dechiffrera det högarktiska tektoniska pusslet"; en forskning som kommer att innebära banbrytande forskning på Grönlands norra spets.

Idag finns det stora luckor vad gäller kunskapen om Arktis geologiska historia. Detta projekt, som genomförs i samarbete med ett stort internationellt forskningsnätverk, kommer att kombinera geologiska och geofysiska forskningsmetoder för att besvara flera olösta frågor om den tektoniska utvecklingen från proterozoikum till paleozoikum i ett av de minst utforskade områdena i världen.

Detta forskningsinitiativ kommer att utnyttja den unika möjligheten att nå norra Grönland med svenska isbrytaren Odens GEOEO-expeditionen under sensommaren 2024. Under expeditionen kommer geologisk provtagning och kartläggning att utföras och seismologiska stationer kommer att installeras. Ytterligare terrestriska expeditioner kommer att genomföras under de följande åren för att förfina den geologiska provtagningen och för att hämta in de seismologiska data, från vilka den första detaljerade litosfärmodellen av regionen kommer att utvecklas.

Projektets medlemmar har en unik möjlighet att resa till norra Grönland med GEOEO-expeditionerna med den svenska isbrytaren Oden under sensommaren 2024. Under expeditionen kommer geologisk provtagning och kartläggning att utföras, och seismologiska stationer kommer att installeras. Ytterligare landbaserade expeditioner kommer att genomföras under de följande åren för att förfina den geologiska provtagningen och för att hämta in seismologiska data, från vilka den första detaljerade litosfärmodellen för regionen kommer att utvecklas.

Baserat på geologiska data och geofysiska modeller syftar detta projekt till att utveckla nya modeller av norra Grönlands geologiska historia och struktur, såväl som dess rumsliga och tidsmässiga relationer till andra delar av Arktis (de arktiska delarna av Kanada, Svalbard och norra Skandinavien). Projektet kommer att väsentligt öka vår kunskap kring geologin i hela Arktis, och öka vår förståelse av potentialen av naturtillgångar i norra Grönland och fenomen som postglacial seismicitet och deformation.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30