Christian Zdanowicz har blivit adjungerad professor vid Université de Sherbrooke i Kanada

2024-03-21

Christian Zdanowicz

Christian Zdanowicz, lektor i naturgeografi, har blivit adjungerad professor vid Université de Sherbrooke i Kanada. Under cirka fem år framåt kommer Christian att samarbeta med forskare vid universitetet och ett första samarbetsprojekt finansierat av Rymdstyrelsen, kommer att starta redan i år.

Adjungerade professorer kan ge gästföreläsningar (personligen eller på distans), samhandleda doktoranduppsatser (MSc eller PhD) och vara medsökande på forskningsfinansieringsansökningar till kanadensiska källor för samarbetsprojekt.

Vad handlar ditt första samarbetsprojekt om?

- Gruvdriften i Arktis växer, som svar på den globala efterfrågan på kritiska metaller och andra råvaror. Länder som Sverige och Kanada, som har stora mineralreserver i Arktis, kan dra ekonomiskt nytta av denna situation. Gruvbrytning i Arktis innebär dock vissa risker för miljön, varav en är förorening av damm som produceras vid utvinning. Målet med detta projekt är att utveckla och validera en ny metod för att kartlägga och kvantifiera nedfallet av damm som produceras av arktisk gruvaktivitet på vintern, genom att mäta hur dammet ändrar mängden ljus som reflekteras av snö. Forskningen kommer att använda data som samlats in på marken, från drönare och från satelliter, nära gruvplatser i norra Sverige och Kanada. Metoden som utvecklats i projektet kommer att erbjuda ett nytt sätt att övervaka gruvdammföroreningar, på vintern som kan användas av tillsynsmyndigheter eller av företag för att testa effektiviteten av tekniker för att kontrollera stoftutsläpp. Detta kommer att bidra till att stödja mer hållbar gruvdrift med minskad miljöpåverkan i Arktis. Projektet innebär ett samarbete med forskare i Kanada (University of Sherbrooke) och i Italien (Institute of Polar Sciences, Milano).

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30