Kick off för BioEcoOcean

2024-03-21

Ett nytt EU-projekt som finansieras med 5,7 miljoner euro kommer att leda till en förändring av hur vi observerar havet för att förbättra den biologiska mångfalden och klimatbedömningarna.

Credit: Stefan Andrews / Ocean Image Bank 

Ett nytt EU-projekt, BioEcoOcean, som finansieras med 5,7 miljoner euro, har just haft sin kick off. Huvuduppgift blir att utveckla ett arbetssätt för att stödja utveckling och samordning av hur havsobservationer och mätningar görs så att de blir jämförbara mellan olika länder, sektorer och intressenter.

Lina Mtwana Nordlund koordinerar projektet BioEcoOcean från Uppsala universitet.
Lina Mtwana Nordlund koordinerar projektet BioEcoOcean från Uppsala universitet.

"Vi måste förbättra samarbetet för att få en bättre förståelse av havet. BioEcoOcean 
kommer att utveckla ett verktyg för att underlätta och uppmuntra samarbete mellan planerare, forskare, förvaltare, dataanalytiker och beslutsfattare, tillsammans med andra intressenter som är involverade i havsobservationer. Verktyget eller det vägledande guiden kallas Blueprint for Integrated Ocean Science och har ett särskilt fokus på marint liv. Det syftar till att uppmuntra alla som är involverade i havsobservationer att tänka större och sektorsövergripande", säger Lina Mtwana Nordlund, som samordnar projektet från Uppsala universitet. 

BioEcoOcean pågår från den 1 februari 2024 till den 31 januari 2028 och är ett samarbete mellan följande partners: Uppsala universitet (UU; Sverige; huvudansvarig), Danmarks Tekniske Universitet (DTU; Danmark), EUROGOOS (Belgien), Università di Pisa (UNIPI; Italien), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO; Frankrike), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR, Portugal), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN; Polen), Mercator Ocean international (MOi; Frankrike) och Atlantic International Research Centre (AIR Centre; Portugal). 

Läs hela nyheten på engelska. 

För mer information kontakta Lina Mtwana Nordlund. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30