Anna Rutgersson i Forskarpodden

2020-01-16

Anna Rutgersson, professor i meteorologi, skapar klimatmodeller för att visa hur balansen mellan hav och atmosfär förändras Lyssna på Anna i Forskarpodden. 

Klimat och hållbarhet är högst aktuella begrepp som det talas om överallt, så även i universitetsvärlden. Anna Rutgersson, som forskar inom meteorologi, skapar klimatmodeller för att visa hur balansen mellan hav och atmosfär förändras, viktig kunskap för att förstå  dagens klimatförändringar. Och i sin roll som rektorsråd för hållbar utveckling vid Uppsala universitet, jobbar hon med att föra samman all klimatforskning inom universitetet, som kan bidra till ett bättre klimat.
Lyssna på Anna Rurgersson i Forskarpodden

Här hittar du alla avsnitt av Forskarpodden. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30