298 år av unika svenska vädermätningar

2020-01-16

Januari 2020 satte värmerekord både i Sverige och i Europa. Enligt mätningarna som görs dagligen i Uppsala har en så varm temperatur i januari inte uppmätts sedan 1724.

Erik Sahlée, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper.

Januari 2020 satte värmerekord både i Sverige och i Europa. Enligt mätningarna som görs dagligen i Uppsala har en så varm temperatur i januari inte uppmätts sedan 1724.

- Anledningen till att vi kan jämföra vädret så långt bak i tiden är att vädermätningar har utförts i Uppsala sedan 1722. Det är de längsta mätningarna i Sverige och bland de längst ihållande mätningarna världen över. Väderminnet är kort och våra arkiv är både unika och viktiga, berättar Erik Sahlée, universitetslektor i meteorologi.

1722 till idag

- De tidigaste organiserade meteorologiska observationerna I Sverige startade 1722 av professor Erik Burman I Uppsala, som hade Anders Celius som medhjälpare. Temperaturerna från början av 1700-talet är en aning osäkra eftersom det då inte fanns någon riktig standard utan temperaturen uppmättes med olika skalor parallellt, bland annat skalorna de Delisle och Fahrenheit. Det var först när Celsius som utvecklade den internationell temperaturskala.vi använder idag som vi fick enhetliga värden.

Hur används vädermätningarna?

- Både forskare och allmänheten är intresserad och använder våra data. SMHI använder sig också av våra underlag.

Finns det en koppling till klimatfrågan?

- När vi har en så lång mätserie ser vi hur vädret och temperaturen varierar och det blir naturligtvis ytterligare en pusselbit i vår förståelse av klimatet. Idag görs automatiska mätningar, varje dag, varje sekund där vi mäter nederbörd, temperatur, lufttryck, relativ fuktighet, marktemperatur och solens strålning. Dessutom görs manuella mätningar varje morgon vid observationsgården i Uppsala.

Kan vi förutsäga vädret framöver?

- Det är svårt att förutsäga precist eftersom det förekommer stora variationer. Trots variationerna står årets första månad ut som unikt mild, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Den visar på mycket varmare än normalt i stora delar av nordöstra Europa under januari 2020.När mätningarna påbörjade var det milda vintrar, ung som nu vilket vi kan bekräfta det med isutbredningar i Östersjön och matcha mätningar mot andra arkiv. I ett längre perspektiv ser vi en tydligt varmare trend sedan 1800-talets mitt vilket innebär att det både blir mildare vintrar och varmare somrar, även om det kommer att skilja sig år från år.

Läs mer om vädermätningar
Länk till Uppsala universitets väderstatistik.
Januari värmerekord i Europa.
Poster, Uppsala temperature climate 1722-2019.
SMHI:s samlade information om temperatur i form av kartor, mätserier och rekord.
Införandet av Anders Celsius termometer 2 juni 1743.
The long climate record of Uppsala.
Celcius, Linné och Celsius-termometern.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30