Masterprogram i hållbar utveckling toppar listan

2020-02-28

– Vi är jättestolta över att ha ett program som intresserar en sådan stor och internationell grupp av studenter, säger Sebastian Willman, biträdande prefekt på den geovetenskapliga institutionen, som står bakom programmet.

Fler internationella masterstudenter

Uppsala universitet har till kommande hösttermin (2020) fått totalt  20 procent fler betalande internationella studenter till sina masterutbildningar, jämfört med förra året.

– Det är roligt att det fortfarande går starkt framåt. Systematiskt arbete med utveckling av attraktiva utbildningar och en väl fungerande rekryteringsprocess ger resultat, säger Joachim Ekström, chef för studentrekryteringen på kommunikationsavdelningen.

Det totala antalet sökande till internationella masterutbildningar för höstterminen 2020 uppgick till 20 752 ansökningar, att jämföra med höstterminen 2019, då antalet var 16 379 sökande. Nu när det även är klart med avgifter och betalning, visar resultatet en 20-procentig ökning av antalet betalstudenter till universitetets alla masterutbildningar, jämfört med förra årets siffor.

Vårt masterprogram i hållbar utveckling toppar listan

När anmälningsstatistiken för höstterminens masterprogram kom i början av året, toppades listan bland annat av ”Masterprogram i hållbar utveckling”, med 1 088 sökande, och bilden kvarstår när det är klart med avgiftsbetalningarna.

Vi utbildar i de några av de några av de största och viktigaste frågorna

– Vi är jättestolta över att ha ett program som intresserar en sådan stor och internationell grupp av studenter. Det är en utmaning att sätta ihop ett utbildningsprogram som på bara två år ska ge studenterna en utbildning i några av de största och viktigaste – och ibland kontroversiella frågorna, både ur ett samhällsperspektiv och ur ett naturvetenskapligt perspektiv, säger Sebastian Willman, biträdande prefekt på den geovetenskapliga institutionen, som står bakom programmet.

Han gissar att hållbar utveckling är ett ämne som engagerar och aktiverar lika mycket politiskt som tekniskt. Anledningarna att söka är många men ett gemensamt mål brukar vara att studenterna vill verka för en bättre värld. Den internationella studentgruppen består till en tredjedel av svenska studenter, en tredjedel kommer från EU och resterande tredjedel är avgiftsstudenter utanför EU, alla med sina olika bakgrunder som ger studenterna ett unikt nätverk för framtiden.

Läs hela artikeln på universitetets medarbetarportal. 

Här kan du läsa mer om masterprogrammet i hållbar utveckling. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30