Forskning om hållbarhet lyfts fram av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

2020-03-04

I år är hållbarhet i fokus och projekten som lyfts fram är de som har störst potential att både höja medvetandet om miljön och skapa skillnad.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har släppt sin andra årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är hållbarhet i fokus och projekten som lyfts fram är de som har störst potential att både höja medvetandet om miljön och skapa skillnad.

På listan finns nio projekt, som leds av Uppsala Universitet eller där UU är en av flera samarbetspartners. Ett av projekten som prisas är ”Koldioxidbudgetar och utsläppskartor för ökad innovations- och omställningstakt”.

Martin Wetterstedt. Porträtt.
Martin Wetterstedt, forskare vid institutionen för geovetenskaper:
Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

Grattis Martin, du och dina kollegor har hamnat på listan från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) lista över aktuella projekt som har potential att skapa nytta. Ni forskar om ”koldioxidbudgetar och utsläppskartor för ökad innovations- och omställningstakt” Kan du förklara vad det betyder?

- Koldioxidbudgeten är en metod att bryta ner klimatutmaningen till lokal nivå. För att följa utvecklingen av utsläpp utvecklar vi nya indikatorer och visualiseringar, varav utsläppskartor från personbilar är ett sätt att visa var potentiella utsläppsminskningar kan ske genom olika typer av innovation.

Vänder ni er främst till allmänhet eller till beslutsfattare?

- Vi har hittills jobbat mest med tjänstepersoner på kommuner, men jobbar även med privat sektor som utvecklar digitala verktyg som stödjer beslutsfattare.

Kan du ge exempel på hur er forskning kan användas?

- Vi hoppas att utsläppskartorna kan stimulera både privata och offentliga aktörer till initiativ kring mobilitetslösningar, transportlösningar, bilpooler, bildelning, kollektivtrafiklösningar etc. på de platser där utsläppsminskningarna blir störst.  Framtagandet av kartor pågår. Koldioxidbudgetarna ser vi redan att de hjälper kommuner att sätta relevanta mål för minskad klimatpåverkan i tex. energi- och klimatplaner.

Ditt bästa tips för hållbarhet?

- Identifiera dina tre största utsläppskällor. Försök minska, eller ta steg mot att minska dessa utsläpp med 20 % per år och börja direkt, just nu. Berätta om det du gör för vänner, kollegor etc. för att inspirera andra.

Även om elproduktionen i Sverige överlag släpper ut lite koldioxid så kan du bidra till minskade utsläpp i andra europeiska länder genom att minska din elanvändning eller investera i projekt som producerar förnybar el. Särskilt stor positiv effekt fås genom att minska elanvändningen kalla vinterdagar genom att tilläggsisolera och byta till fjärrvärme eller investera i en kamin eller panna som används dessa dagar. Vindkraft är bättre är solkraft när det gäller att producera el vintertid då behovet är som störst. 

Om du använder bil för att ta dig till jobbet, kan du en dag i veckan ställa bilen och jobba hemifrån, åka kollektivt eller cykla?

I projektet ingick; Kevin Anderson, prof.; Isak Stoddard, civ.ing./doktorand; Aaron Tuckey, msc.; Martin Wetterstedt, fil.dr., Jakob Willerström, civ.ing./doktorand.

Läs mer om 100-listan på IVA:s webb.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30