Distansundervisning från och med 18 mars

2020-03-17

Uppsala universitet övergår till undervisning online. 

Åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 

Uppsala universitet övergår till att undervisa och examinera på distans från och med 18 mars enligt rektorsbeslut. Det åtgärder som nu genomförs innebär inte att universitetet stänger. Målet är att verksamheten – både utbildning, forskning och administration – så långt som möjligt ska fortgå. Samtidigt ska vi på alla sätt bidra till att bromsa hastigheten i smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Så påverkas du som student av åtgärderna. 

Se SVT:s reportage om arbetet med att gå över till distansundervisninng och lyssna på intervjun med Anders Malmberg,  prorektor på Uppsala universitet, med anledning av omställningen till distansundervisning

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30