Ser vi spår av is i ett tropiskt hav?

2020-03-24

Tidigare forskning visar att alunskiffern bildades då vi hade ett mycket varmt växthusklimat. Nu kommer nya forskningsrön som visar på motsatsen. 

Öppet hav. Foto.
Tidigare forskningsresultat har visat på att vi vid tiden då alunskiffern bildades hade ett mycket varmt växthusklimat i Sverige och Baltikum, med vattentemperaturer på cirka 47-49 grader Celsius.

Alunskiffer. Foto.
Alunskiffer har nu visat sig innehålla kristallkulor som ursprungligen bestått av ikait som bildas i vatten nära fryspunkten. 

En titt in i alunskifferns ”kristallkulor” Ser vi spår av is i ett tropiskt hav?"

Alunskiffern bildades för ungefär 480 miljoner år sedan i grunda havsregioner. Den svenska och baltiska alunskiffern har stor utbredning och den kan vara en av våra mest kontroversiella naturresurser eftersom den innehåller sällsynta metaller och mineraler som gör den intressant att utvinna, exempelvis vanadin som används till batterier.

Tidigare forskningsresultat har visat på att vi vid tiden då alunskiffern bildades hade ett mycket varmt växthusklimat i Sverige och Baltikum, med vattentemperaturer på cirka 47-49 grader Celsius. Nu har nya forskningsrön framkommit som indikerar motsatsen, att temperaturen på havsbotten då låg nära fryspunkten.

Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi arbetar i ett internationellt forskningsprojekt bestående av forskare från Sverige, Spanien, Tyskland, Estland, Iran och Kina.

- Paradoxalt nog innehåller alunskiffern indikatorer på både ett varmt tropiskt växthusklimat och på temperaturer nära fryspunkten, säger Lars Holmer.

Läs Lars Holmers artikel "En titt in i alunskifferns ”kristallkulor” Ser vi spår av is i ett tropiskt hav?"
Artikeln publicerad i marsnumret i tidningen Geologiskt forum.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30