Positiva miljöeffekter under corona

2020-03-26

Två forskare om coronakrisen, luften och klimatet.

Industriskorstenar med rök. Foto.

 "Nu finns det möjligheter till att börja ställa om"

Luftföroreningarna i Kina minskade i februari med 20-30 procent och satellitbilder visar att utsläppen av den giftiga gasen kvävedioxid minskar över Europa. 

Vad säger forskarna om effekterna på luft och miljö och kan vi lära oss något?

Anna Rutgersson är professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper och rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Uppsala universitet.

Monica Mårtensson är universitetsadjunkt i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper.

Hur har coronakrisen påverkat miljön och luften i Europa och världen?

- Både luft- och vattenkvaliteten har blivit bättre på många platser, det gäller främst i tätbefolkade områden, där det i vanliga fall är relativt höga halter av föroreningar. Även utsläpp av växthusgaser har gått ner. (A.R.)

- Förbränning av alla typer av bränslen ger upphov till luftföroreningar. Det finns många olika typer av luftföroreningar, både gaser och partiklar. När det gäller gaserna kväveoxider, NOx, är de största källorna: inrikes transporter, industri, arbetsmaskiner, uppvärmning och jordbruk. Även skogsbränder och vulkanutbrott kan orsaka luftföroreningar. (M.M)

Statistik över Sveriges utsläpp av kväveoxid finns hos Naturvårdsverket.

Vad är de största anledningarna till de minskade utsläppen?

- Nästan alla mänskliga aktiviteter påverkar miljö och klimat på något sätt, det gäller förstås särskilt tillverkning och transporter. Coronakrisen har lett till omfattande begränsningar både vad det gäller transporter av människor och varor och industriell tillverkning. (A.R.)

- Eftersom många transporter och industrier för tillfället står stilla har mätningar visat en minskning av halterna av kväveoxid i Italien och Kina. I hela Europa och i många andra delar av världen stannar befolkningen hemma, vilket resultera i mindre flyg i luften och fordon på gator och vägar, vilket ger mindre förbränning och mindre utsläpp av luftföroreningar från denna typ av källor. (M.M)

Vissa säger att det är en kortsiktig effekt. Vad är din åsikt?

Det beror på vad vi gör med lärdomarna gällande hur vi lever. Kan vi lära av coronakrisen och delvis ställa om till mer webbaserad kommunikation finns det stora möjligheter till en påbörjad omställning på längre sikt. (A.R.)

Tror du att den här krisen kan göra oss mer miljömedvetna?

- I första hand tror jag att analysen av krisen kommer att fokusera på andra områden men det blir en väldigt intressant analys av hur man ska förstå miljöaspekter i relation till samhällsutveckling som jag tror kommer att lära oss mycket. (A.R.)

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30