Vindkraften tar stora kliv

2020-04-07

Hans Bergström, forskare vid institutionen för geovetenskaper, är med och utvecklar framtidens vindenergi. 

Snurrande turbin på ett vindkraftverk. Foto.

Vindkraft en snabbt växande energikälla

Det pågår en energirevolution. I Sverige och Västeuropa avvecklas nu både kolkraft och gammal kärnkraft. Samtidigt behöver vi el. Hans Bergström och andra forskare medverkar nu i en explosion av ny vindkraft, som kan ge el även när det inte blåser.

I Sverige byggs samtidigt Europas största vindkraftspark med vindkraftverk högre än Kaknästornet. När allt är utbyggt kommer det att finnas över 1 000 vindkraftverk på en yta dubbelt så stor som Stockholms kommun. Vindkaftsparken kommer att producera lika mycket el som ett kärnkraftverk.

Titta på Vetenskapens Värld

Läs mer om våra kurser och program i vindkraft.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30