Rekordstort ozonhål försvann

2020-04-28

Tidigare i år noterades ett rekordstort ozonhål över Arktis vilket är ovanligt eftersom ozonhål av denna storlek vanligtvis bara uppstår över Antarktis. Hålet var tre gånger så stort som Grönland enligt tidningen Nature. SMHI varnade skidåkare i Sverige att använda solskyddsmedel och ozonhålet hade kunnat utgöra en fara för människor om det rört sig längre söderut men nu har ozonhålen slutit sig och är borta.
Anna Sjöblom. Porträtt.
Anna Sjöblom, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper.

Hur farligt är ett stort ozonhål i Arktis?

- Ozonlagret skyddar oss för farlig UV-strålning från solen, så finns det ett hål är vi mycket känsligare och man ska vara försiktig med för mycket solljus.

Varför uppstod det stora hålet?

- Starka vindar har gjort att det bildats en kraftig virvel en ”polar vortex” över nordpolen. Denna har hindrat att luften blandas på samma sätt i övriga Arktis. Många delar av Arktis har dessutom haft ovanligt kallt i vinter och gjort att moln kan bildas på hög höjd. Dessa moln innehåller framför allt föreningar av klor och brom (som människan släppt ut) som reagerar med UV strålningen och förstör ozonet. Det mest kända ozonhålet är ju annars det över sydpolen som bildas varje australisk vår men är inte lika vanligt i Arktis.

Hur kommer det sig att det bara försvann?

- Den starka polarvirveln har brutits upp och varmare luft har tagit sig upp till nordpolen vilket gör att processen avstannar och hålet försvinner.

Finns det någon koppling till coronakrisens nedstängningar av industrier och minskat resande?

- Även om luftföroreningarna minskat mycket på vissa delar på jorden på grund av corona så har det inget med ozonhålet att göra. Däremot är det inte helt klart varför det blev ett så stort ozonhål över Arktis just i år, men det finns alltså ingen koppling till nedstägningar.  

Kan hålet komma tillbaka?

- Ja, om förhållandena är rätt så kommer det tillbaka, men det är på våren som detta kan ske.

Intresserad av våra utbildningar? Läs mer på våra kurs och programsidor. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30