Ny tvärvetenskaplig forskarskola för hållbar utveckling

2020-04-29

En ny tvärvetenskaplig forskarskola startar på Campus Gotland. Forskarskolans olika projekt ska fokusera på hållbar utveckling och arbetet sker tvärvetenskapligt där minst två institutioner deltar i varje projekt.

Patrik Rönnbäck, professor i hållbar utveckling ingår i styrgruppen för forskarskolan och Jenny Helin är föreståndare för forskarskolan.

Åtta av Uppsala universitets institutioner deltar i forskarskolan och institutionen för geovetenskaper är engagerad i tre av de fem projekten. Sammanlagt kommer 12 doktorandtjänster kommer att utlysas.

 • 15 maj publiceras utlysningarna.
 • 15 september är sista ansökningsdag.
 • 11:e januari 2021 startar forskarskolan.

De fem projekten är:

 • Fisheries and coastal development in small island context
  (2 doktorander) Institutionen för Geovetenskaper, Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia.
 • Gotland´s sustainable energy system transition: resources, demand and planning
  (3 doktorander) Institutionen för Geovetenskaper, Konstvetenskapliga institutionen
 • Hållbar destinationsutveckling.
  (3 doktorander) Institutionen för Geovetenskaper, Institutionen för Samhällsbyggnad och Industriell Teknik, Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi.
 • Digital innovation för hållbar konsumtion
  (2 doktorander), Institutionen för Informatik och Media, Företagsekonomiska Institutionen.
 • Väga rätt? Tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden
  (2 doktorander), Konstvetenskapliga Institutionen, Juridiska Institutionen.

Läs mer: Tvärvetenskaplig forskarskola i hållbar utveckling.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30