Ny utbildning för digitalt vatten

2020-04-30

Vårt behov av rent vatten går knappast att överdriva. För närvarande pågår en stor digitalisering i vattensektorn och det ställer nya krav på vatte­ningenjörerna. Därför startar Uppsala universitet i höst ett internationellt masterprogram i vattenteknik.

En av orsakerna till att det nya programmet har skapats är den efterfrågan som har varit på de studenter som går ut civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Alexandru Tatomir och Roger Herbert. Foto.
Alexandru Tatomir och Roger Herbert

– Efterfrågan är särskilt stor just på vattensidan. Det kändes därför naturligt att göra en 
avknoppning av de vattenorienterade kurserna och skapa ytterligare en utbildning, säger Roger Herbert, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, som har lett arbetet 
med att utforma det nya programmet. Utbildningen kommer ha stor fokus på digitalisering, inklusive dataprogrammering och maskininlärning, för att studenterna ska få en spetskompetens på området.

Biträdande universitetslektor Alexandru Tatomir, programansvarig för det nya programmet, berättar att datamodellering är väldigt viktig för att kunna förutse vattentillgångarna och bedöma hur olika samhällsområden ska kunna samverka när alltfler vill utnyttja ut-
rymmen och resurser under jordytan. Intresset har varit stort för programmet, som har 30 platser i höst.

– Väldigt många sökande är utomeuropéer. De kommer från länder som har väldiga problem med vattenförsörjningen och Sverige har mycket kunskap att dela med sig av, säger han. 

Läs mer om Masterprogrammet i vattenteknik.

Läs en intervju med Roger Herbert och Alexander Tatomir. Observera att intervjun är på engelska.  

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30