Scenarion för framtidens extremväder

2020-05-04

Docentföreläsning 20 maj. Möjlighet att lyssna online via Zoom. 

Gabriele Messori. Porträtt.
Gabriele Messori, universitetslektor i meteorologi, forskar kring extremväder.
20 maj håller han sin docenturföreläsning Framtida extremväderhändelser på mellanbreddgraderna.

Gabriele, du kommer att presentera några möjliga framtidscenarion för klimatet, berätta mer.

- När vi simulerar framtidens klimat med numeriska modeller så måste vi göra antaganden kring hur samhället och ekonomin kommer att utvecklas. Kommer vi att följa en ekologisk tillväxtmodell eller kommer vi att fortsätta med vår nuvarande ekonomi som är kraftigt beroende av olja? För att svara på detta använder vi oss av ett system av framtidsbeskrivningar, varav det senaste kallas ”shared socioeconomic pathways” (SSPs). Dessa framtidsscenarier är inte prognoser eller förutsägelser kring vad som kommer att hända utan ska snarare ses som ett antal möjliga utvecklingsvägar av vårt samhälle och vår ekonomi, med varierande utsläpp av växthusgaser. Vi baserar våra klimatsimuleringar på dessa olika scenarier och får ett antal möjliga framtidsklimat, beroende på vilket SSP-scenario vi väljer.

Vilken slags extremväder riskerar vi att få i framtiden?

- Framtidens extremväder kan skilja sig väldigt mycket från det vi har idag. Köldknäppar kommer att minska betydligt, samtidigt som till exempel Skandinavien, som tidigare sällan upplevde höga sommartemperaturer, kommer att uppleva värmeböljor jämförbara med de som idag påverkar mer sydligare europeiska länder. Troligen kommer förekomsten av kraftig nederbörd att öka kraftigt över hela Nordeuropa. Stormarna kan komma att öka över hela västra och kontinentala Europa, men kan komma att minska runt Medelhavsregionen. Detaljerna och omfattningen av dessa väderfenomen beror i högsta grad på vilket utsläppsscenario vi följer.

Vilka regioner kommer mest troligen att påverkas?

- Detta beror väldigt mycket på vilken typ av väderextremer vi talar om. Om vi tar vinterstormar som exempel så kommer kanske västra och kontinentala Europa att uppleva kraftigare ökningar jämfört med andra delar av Europa. Det är viktigt att betona att ju mindre skalor vi talar om desto mer osäkra blir de framtida projektionerna. Medan vår förståelse om förändringar på kontinent- eller regional nivå (som till exempel Nordeuropa) är solid, så är det mycket mer komplext att uttala sig om lokala områden, som till exempel Uppsala län.

Vilket är det värsta scenariot för Sverige?

- För i stort sett alla länder så är det värsta scenariot en fortsatt högt utsläpp av växthusgaser som leder till snabba klimatförändringar. Utmaningarna som detta ställer varje land inför kommer att se olika ut, men Sverige har lika stort intresse som andra länder av att snabbt minska utsläppen.  

Mer information

Du kan följa föreläsningen via Zoom. Du behöver inte ha programmet utan bara klicka på Zoom-länken.
Läs mer om föreläsningen i vår kalender.
Läs mer om våra utbildningar i meteorologi.
Läs mer om vår forskning i meteorologi.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30