Så tycker studenterna om distansundervisning

2020-05-06

Distansundervisningen verkar fungera bra men den psykiska hälsan påverkas. 

Student framför en laptop biter på en penna. Foto.

Mer flexibelt men också mer ensamt

Vad tycker studenterna egentligen om omställningen till digital undervisning? Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har gjort en enkät som varit öppen mellan 28 april – 4 maj. Nu är enkäten sammanställd.

”Datalabbarna funkar förvånansvärt bra”, “inspelningen och arkiveringen av föreläsningar har varit trevligt." "Det har gjort det möjligt att se föreläsningar när det passar en” är några av de kommentarer som UTN har fått in.

I korthet:

  • På frågan “Hur fungerar distansundervisning i sin helhet?” svarar 48 %studenterna att det fungerar helt ok, 29 % bra, 11 % mycket bra, 9 % dåligt och 3 % mycket dåligt.
  • Över 60 % av studenterna att de har problem med självdisciplinen.
  • 52 % tycker att deras psykiska hälsa har påverkats negativt av situationen. Den största anledningen till detta är känslan av ensamhet och isolering. 

Läs UTN:s enkät med citat från studenter.

Läs vad geostudenterna Minna och Scott tycker om att plugga på distans.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30